• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

Değerlerimiz

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak çalışkan, adil, saygılı, ekip çalışmasına uyumlu, bilimselliği ve etik çalışma kurallarını benimsemiş, sanayi ilişkilerini geliştiren, yenilikçi, çalıştığı kurumla gurur duyan, toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan, şeffaf, akademik ve liyakat değerlerine bağlı, ülkemizin değerlerini her şeyin üstünde tutan bir yükseköğretim kurumu olmak.

 

Kalite Politikamız

 

 • Öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış ile mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan, etkin bir yükseköğretim ortamı sağlamak,

 • Yaşam boyu eğitimi, araştırmayı ve yenilikçiliği ilke edinmiş bireyler yetiştirmek,

 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sanayi ilişkilerini geliştirmek ve akademik-sanayi-toplumsal işbirliği sağlayacak projeler üretmek,

 • Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz başta olmak üzere sanayicilerimizle birlikte katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturmak, geri bildirimler ile iyileştirme faaliyetleri yapmak,

 • Akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen teknikerler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite bilincini tesis etmek ve yükseltmek

 

Güçlü Yönlerimiz

 

 • Deneyimli, dinamik ve güçlü akademik ve idari eğitim kadrosuna sahip olması,

 • Araştırma ve proje yapabilecek alanında yetkin akademik personele sahip olmak,

 • Üniversitemizin KOSGEB, TARGET, TEKNOPARK gibi kuruluşlarıyla ileri teknoloji ve yazılım alanında üretim potansiyeline sahip şirketlerin kurulması ve mevcutların büyümesine uygun ortam sağlanması,

 • Üniversitemizin bilim ve teknoloji alanındaki başarılı çalışmalarına ticarileşme fırsatının sağlanması.

 

Avantajlarımız

 

 • Başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişen sanayisinin aranan eleman ihtiyacının sürekli artması,

 • TDP projeleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’muzu tanıtabilmek,

 • Kampüs içerisinde bulunmak suretiyle öğrencilerimizin kampüs imkanlarından yararlanmasını sağlamak,

 • Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu gelişmiş sanayinin nitelikli elemana ihtiyaç duyacağı bir bölgede bulunmak,

 • Üniversitemizin destek verdiği MİCROGRANT ile akademisyen-öğrenci projelerine destek sağlanması,

 

Hedeflerimiz

 

 • Sektör ihtiyaçları paralelinde öğrenci kalitesini ve bilgi düzeyini geliştirmek,

 • Akademik ve idari personelin öz niteliklerini geliştirebilecekleri ulusal ve uluslararası projeler yapmak,

 • Uygulama derslerinin verimliliğini artırmak üzere fiziki ve teknik alt yapıyı iyileştirmek,

 • Yeni finansal kaynaklar oluşturarak girdileri artırmak,

 • Projeler, sertifika programları vb. ile paydaş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek,

 • Toplam kalite kriterlerini yerine getirmek.