• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

Genel Bilgiler

TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

GENEL BİLGİLER

                  1997-1998 eğitim-öğretim yılında G.M.Y.O.'na bağlı olarak açılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren İKMEP programı kapsamında hazırlanan yeni tekstil teknolojisi müfredatı pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır. I.Öğretim 60 ve II. Öğretim 60 öğrenci olmak üzere her yıl 120 öğrenci öğrenim görmek için bölümümüze gelmektedir. Tekstil Terbiyesi, Dokuma ve İplik olmak üzere farklı branşlarda, öğrencilere sektörel bazda teorik ve pratik olarak tekstil atölye ve laboratuarlarında öğrenim verilmektedir.

                   Tekstil sektörü; ülkemizde, ekonomi ve ihracatın lokomotifi durumundadır. Ayrıca yüksek istihdam yapısından dolayı devlet tarafından desteklenen ve özel ilgi gösterilen bir sektördür. Yalnız, günümüzde hızla yükselen uluslararası rekabet koşullarından dolayı bazı alanlarda sıkıntılar baş göstermiştir. Firmaların bir kısmı teknolojisini yenileyememekte, önemli bir kısmı ise teknolojisini kullanacak yetişmiş teknik eleman bulamamaktadır. Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır.  

              Ülkemizdeki tekstil sektöründe artık klasik terbiye, iplik ve dokuma alanlarına yatırım yavaşlamıştır. Şu an teknik tekstiller ve tekstilin ileri teknoloji alanlarına yatırım hızlanmıştır. Bu alanlara yatırımın, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha da hızlanacağı tahmin edilmektedir. Bu alanların kalifiye, teknik personel ihtiyacı çok fazla olacaktır. Dolayısıyla mesleki teknik eğitim almış personel ihtiyacı doğacaktır. Programımızın amacı da bu gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin ve şehrimizin lokomotif sektörü olan Tekstil sektörünün ara eleman ve tekniker ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine faydalı olmaktır. 

                1997 ila 2009 yılları arasında Tekstil Programına bağlı olarak ‘Konfeksiyon İhtisası’ adı altında eğitim vermekteyken 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren İKMEP kapsamında Giyim Üretim Teknolojisi Programı olarak eğitime devam etmektedir. Her yıl 1. öğretimde 30 öğrenci alınarak dersler uygulamalı şekilde atölye ve laboratuarlarda eğitim-öğretim yapılmaktadır.

               Türkiye'de küçük işletmelerle 1950’lerden beri faaliyet gösteren giyim üretimi,   1980'den sonra dünya pazarına çok hızlı bir şekilde girmiş ve dünyaya açılmıştır. Bu alanda,  son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Kaydedilen bu gelişmeler, gerek yurt içine gerekse yurt dışına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlamaktadır.

                Giyim üretim teknolojisi alanı, emek-yoğun karakteri nedeniyle on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.  Bu alanda yüksek oranda istihdam sağlayan gelişmelerin, toplum refahı üzerinde olumlu etkisi vardır. Giyim üretim teknolojisi alanında, yaklaşık 4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Giyim üretim teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmalar kendi marka ve koleksiyonlarını yaratmakta ve yüksek katma değerli mallar üretmektedir. Aynı zamanda Ar-Ge ve ürün geliştirmeye yoğunlaşıp hızlı ve aktif pazarlamaya geçerek yurt dışında kendi markası ile dağıtım ve satış kanalları yaratmaktadır. Vasıflı iş gücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.

                Programımızın amacı da bu gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin ve şehrimizin büyük ve orta ölçekli konfeksiyon işletmeleri ile moda evlerinin kadın giyim modelisti ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine faydalı olmaktır.