• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

Bölümümüz, bölgemizin bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinde faaliyet gösteren üretim kollarında ihtiyaç duyulan yetişmiş kalifiye personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde Süt ve Besi Hayvancılığı Programı faaliyet göstermektedir. 

 

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PROGRAMI

 

Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda olmasına rağmen, bu hayvanlardan elde edilen ortalama verim açısından çok gerilerde bulunmaktadır. Bununda en önemli sebebi özellikle kırsal kesimlerde üretim yapan yetiştiricilerimizin hala yeterli teknik bilgi ve donanımdan yoksun olmalarıdır. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu konuda yetişmiş teknik ara elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programında uygulamalı dersler verilerek hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, hayvan sağlığı, veteriner hekimliği yardımcı hizmetleri alanlarında bilgi donanımlı, kendine güvenen, ön lisans diplomasına sahip, nitelikli tekniker konumunda ara eleman yetiştirmek amaçlanmıştır.

Bu program 1. öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Programın öğretim süresi 2 yıldır. Yıllık öğrenci kontenjanı 30’dur. İki yılın sonunda programı başarı ile bitirenler, dikey geçiş sınavı yoluyla Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerine devam ederek lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Bu programdan mezun olanlara “Tekniker” ünvanı verilmektedir.


Çalışma Alanları

 

• İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et-Balık Kurumu ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda,

·   Sığır, koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinde,

·   Özel tarım ve hayvancılık danışmanlık bürolarında,

• Özel sektöre ait çiftliklerde, mandıralarda ve yem fabrikalarında,

• Kendilerinin kuracakları özel çiftliklerde,

• Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında,
• Özel Veteriner Hekim kliniklerinde yardımcı eleman olarak çalışabilirler.