• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

Genel Bilgiler

Elektronik ve Otomasyon sektörü küresel düzeyde hızla değişen, pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve çok hızlı bir gelişim içindedir. Bu sektör sanayide, tıpta, ticari ve evsel uygulamalarda oldukça yaygındır. İnsan sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu açısından önemli alanlara hitap eden sektörde; rekabetçi, yeni teknolojilere açık, kaliteli üretim ve satış sonrası hizmet gerekir. Ülkemizde bu alanı iyi kullanan teknik elemanlara ihtiyaç artarak devam etmektedir.

Elektronik ve Otomasyon temeli üzerine kurulan elektrikli cihazlar, güvenlik sistemleri, iletişim araçları, otomasyon sistemleri, tıbbi cihazlar, endüstriyel sistemler gibi birçok uygulama alanları ülkemizde bölgesel ve sektörel olarak değişik gelişmişlik düzeylerine sahiptir. Bu alana artan bir şekilde duyulan ihtiyaç yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. 

Öğrencilere doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmaktadır.