• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

 BÖLÜM BAŞKANI
              BÖLÜM BAŞKAN YRD.
               KURUL ÜYESİ
    
            Dr.Öğr.Üyesi GÜLTEN ŞEKEROĞLU            sekeroglu@gantep.edu.tr
 
            Öğr.Gör.Dr. HİCRAN UZUN KARKA 0 342 360 12 00 (3636) hicranuzun@gantep.edu.tr
            Öğr.Gör. Z. ŞEBNEM ARKAN YAKAR 342-3601200-3636 syakar@gantep.edu.tr
             Öğr.Gör. Ş. SELÇUK SEÇİLMİŞ 0 342 360 12 00 (3676) selcuksecilmis@gantep.edu.tr