• +90 0342 3171701 - 0342 3171700

Öğr.Gör. HASAN ENİS TAMAMOĞLU 0342 360 12 00 / 1786 hasanenis@gantep.edu.tr
Öğr.Gör. N.ELİF ECEMİŞ 0342 3601170 ecemis@gantep.edu.tr
Öğr.Gör. NURAY COŞKUN 0342 3601170 - 1710 nuraycoskun@gantep.edu.tr
Öğr.Gör. REMZİ ÖZTEKİN 0342- 3601200 / 1793 roztekin@gantep.edu.tr